Waarom stemmen? 

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 18 maart 2015 tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. BBB gaat met vakmanschap en deskundigheid voor tevreden bedrijven, boeren en burgers over de prijs en kwaliteit van het waterschap. Bedrijf, Boer en Burger! 
 

De waterschappen houden zich bezig met zaken die ondernemers dagelijks raken, zoals zorg dragen voor voldoende schoon water, het waterpeil beheersen en zorgen voor afwatering om droge voeten te houden. De manier waarop deze activiteiten vervolgens worden uitgevoerd, heeft weer gevolgen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen, die zowel bedrijven, burgers en boeren moeten betalen. Bedrijf, Boer en Burger wil het waterschap zo bedrijfsmatig mogelijk laten werken: een hoog rendement, tegen zo laag mogelijke kosten.
 
Uniek 
Bedrijf, Boer en Burger is een initiatief van de huidige fractie Werk aan Water, gesteund door landbouw en bedrijfsleden. Waterbeheer is zo belangrijk dat dit vraagt om een waterschapspartij die met deskundigheid, vakmanschap en nuchter boerenverstand aan de belangen werkt van alle inwoners in Fryslan en Westerkwartier. Voor een Betrouwbaar, Beheersbaar en Betaalbaar Wetterskip Fryslan!
 
 
Hoe gaat het stemmen in z´n werk?
De waterschapsverkiezingen zijn landelijk georganiseerd op 18 maart 2015, tegelijke met de Provinciale Statenverkiezing. U krijgt een stembiljet toegestuurd.
Elke stem telt! Stem BBB, Bedrijf, Boer en Burger voor een Betrouwbaar, Beheersbaar en Betaalbaar Wetterskip Fryslan!
 

 

 

Rovecom