Persoonsbeschrijving Douwe Faber

Project: BBB – vakmanschap in het waterschap

Datum : 29 januari 2015

De liefde voor het landschap, het respect voor de kracht van de natuur en het groeiende besef dat we niet goed bezig zijn, vormen de basis van mijn ambitie om het anders te doen. De ambitie om een bijdrage te leveren aan de transitie in de maatschappij die zo hard nodig is om een nieuwe balans te vinden, een balans die vooral tot een nieuwe maatschappelijke werkelijkheid moet leiden, waarbij verantwoordelijkheden weer komen te liggen waar ze thuishoren.

Hiervoor zijn verbindingen nodig op lokaal niveau, omdat ik er van overtuigd ben dat het sluiten van lokale ketens de enige manier is om de transitie naar duurzame energie in beweging te brengen. Deze transitie gaat niet alleen over energievoorziening. We moeten op zoek naar een nieuwe maatschappelijke balans, waarbij lokale gemeenschappen weer initiatieven kunnen nemen en keuzes kunnen maken die goed zijn voor de omgeving, het lokale milieu en voor de mensen zelf.

Duurzame energie biedt bij uitstek de mogelijkheid om lokaal en gezamenlijk weer verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen energievoorziening. Door een gemiddeld lagere en bovendien veel stabielere prijs van lokale duurzame energie ten opzichte van fossiele energie kan een vliegwiel ontstaan in de maatschappij. De rendementen vloeien terug naar de lokale maatschappij die een structurele financiële basis vormen voor het verbeteren van leefbaarheid.

Met het ontwikkelen van lokale duurzame energieprojecten kunnen duurzame ketens ontstaan en de lokale circulaire economie worden versterkt. Aan deze projecten moet een gezonde business case  grondslag liggen en is een bedrijfskundige aanpak noodzakelijk. Projecten zonder rendement hebben geen bestaansrecht en zijn dus niet duurzaam.

Als ondernemer ervaar ik elke dag dat met de toepassing van slimme concepten en anders durven denken in techniek en organisatie het verschil gemaakt kan worden. Om dit verschil nu en in de toekomst te kunnen blijven maken benader ik elke uitdaging op dezelfde wijze:  energiek, enthousiast, ondernemend, pro-actief, recht door zee en  met open vizier.

Contact: dfaber@ekwadraat.com en 06 223 730 13

Rovecom