Bedrijf, Boer en Burger: Vakmanschap in het Waterschap 

Bedrijf, Boer en Burger doet mee met de waterschapsverkiezingen in:
Wetterskip Fryslân 

Wetterskip Fryslan houdt zich bezig met zaken die ons allemaal dagelijks raken, zoals zorgen voor voldoende schoon water, het waterpeil beheersen en zorgen voor afwatering om droge voeten te houden. De manier waarop deze activiteiten vervolgens worden uitgevoerd, heeft weer gevolgen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen. Bedrijf, Boer en Burger wil dat Wetterskip Fryslan zo bedrijfsmatig mogelijk werkt: een hoog rendement, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom is het belangrijk te zorgen voor een sterke onafhankelijke waterschapspartij in Fryslan en Westerkwartier. 

Geen politieke spelletjes in het waterschap! 
Bedrijf, Boer en Burger wil dat Wetterskip Fryslan efficiënt en zonder franje werkt aan veiligheid, goede afwatering en waterkwaliteit, met haalbare doelen en tegen zo laag mogelijke kosten. Dat betekent keuzes maken en efficiënt opereren. Bedrijf, Boer en Burger wil dat alle inwoners van Fryslan betrokken worden bij de uitvoering van het waterbeleid. Het waterschap moet een klantgerichte organisatie zijn.

Bedrijf, Boer en Burger is een initiatief van de fractie Werk aan Water in Fryslan.

Hoe en wanneer stemmen?

Op 18 maart 2015 vinden de landelijke waterschapsverkiezingen plaats. Deze vallen samen met de Provinciale Statenverkiezingen.

 

    


Onze vakmensen 

Onze programmapunten 

Onze nieuwsberichten

Bedrijf, Boer en Burger in 10 punten

Waarom stemmen?

 

Banner 01

Rovecom